top of page

LIVE A GOOD LIFE

" ชีวิตดีๆ เริ่มต้นที่บ้าน "

TOWN HOME

Final TH JPG edit.jpg
source-05_edited.jpg

โครงการ
ใหม่

sold-out.png

พุทธมณฑลสาย 5 - ไร่ขิง 26

เก้ามงคล วิลเลจ 

พุทธมณฑลสาย 5 

เก้ามงคล วิลเลจ 

bg-02.jpg

เก้ามงคล กรุ๊ป

 " เราจะเป็นตัวเลือกแรกและสุดท้ายในการตัดสินใจซื้อบ้าน "

กำแพงอิฐ

คัดสรรวัสดุคุณภาพ ส่งมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบ

เพื่อเป็นทางเลือกของบ้านที่คุณนึกถึง

เป็นอันดับแรก

การทำงานเป็นทีม

ให้โอกาสทุกคน

ได้แสดงความสามารถได้เต็มที่  

และเติบโตไปด้วยกัน

เมืองเมฆ

สร้างเครือข่าย สนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยจริยธรรม ก้าวหน้าและเติบโตควบคู่ไปด้วยกัน

พลังงานที่ยั่งยืน

เติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาทรัพยากร

อันมีค่า เชื่อมต่อกับชุมชนพร้อมสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมของชุมชน

ข่าวสารและกิจกรรม

การติดต่ออื่นๆ

ลงทะเบียนคู่ค้า

ลงทะเบียนผู้รับเหมา

เสนอขายที่ดิน

ลงทะเบียนนายหน้า

bottom of page