top of page
ค้นหา

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วม Workshop “จากหลักการสู่หลักปฏิบัติ WEPs Principles to Actions”

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด ส่งตัวแทน เข้าร่วม Workshop หัวข้อ “จากหลักการสู่หลักปฏิบัติ WEPs Principles to Actions” ระหว่างวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยทั่วทั้งระบบตลาดทุนโดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนและห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทจดทะเบียน (value chains) ผ่านการส่งเสริมแนวทางที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนWorkshop นี้เป็นการร่วมมือระหว่าง สำนักงาน UN Women สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ( “สมาคมฯ ”)  เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อระบบนิเวศของตลาดทุน ผ่านการส่งเสริมแนวทางตามหลักสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่คุณค่า ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ข้อมูลการดําเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลได้ดียิ่งขึ้น  สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม Workshop ในครั้งนี้


1.       เรื่อง ซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย (Supplier Diversity)ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางความยั่งยืนสำหรับบริษัททั่วโลก

2.       กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการขยายฐานซัพพลายเออร์ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

3.       โอกาสเป็นส่วนหนึ่งของ 1800 บริษัทที่เข้าร่วมเครือข่าย Women's Empowerment Principles

 

" บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด ส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิงและบทบาททางเพศที่หลากหลาย ไม่เพียง แต่ในตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง แต่ในทุกระดับขององค์กร สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานที่ครอบคลุมช่วยให้พนักงานมีมุมมองที่กว้างขึ้นเมื่อจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจและระบุโอกาสใหม่ ๆ ที่จําเป็นสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว" ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า กล่าว

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page