top of page
ค้นหา

ยืนหนึ่งรักษ์โลก! เก้ามงคลกรุ๊ป จริงจังลดโลกร้อน แยกขยะ ลดใช้ทรัพยากร!!

ยืนหนึ่งเรื่องการมุ่งเน้นเรื่องการรักษ์โลก เก้ามงคลกรุ๊ป โดย ดร. เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า นำร่องโครงการโลกสีเขียว ด้วยแคมเปญ 3R อบรมบุคลากร หวังช่วยลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน!!ดร. เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า ผู้บริหารบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เก้ามงคล วิลเลจ พุทธมณฑลสาย 5 เปิดวิสัยทัศน์รักษ์โลก ด้วยการอบรมพนักงานอย่างจริงจัง ในแคมเปญแรกเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ จากทรัพยากรที่เหลือใช้ในองค์กร นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และลดโลกสภาวะโลกร้อนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับกระแสโลกในปัจจุบัน ที่สังคมเริ่มหันมาสนใจโลกของเรามากยิ่งขึ้น จากสภาวะอากาศที่กำลังร้อนขึ้น ทั้งการปล่อยมลพิษของเชื้อเพลิงต่างๆ และการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป


ดังนั้นบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด จึงได้เริ่มแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลือง โดยเริ่มต้นจากแคมเปญ 3R เป็นอันดับแรก เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการ Reduce Reuse และ Recycle
โดยมีการอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร มุ่งเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อต่อยอดพัฒนาสู่กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) เช่น ถุงปูน หรือกระสอบ โดยนำมาผลิตกระเป๋า เพื่อแจกจ่ายส่งต่อให้กับลูกบ้านของ เก้ามงคล วิลเลจ และบุคลากรภายในองค์กร เพื่อลดการใช้พลาสติก รวมทั้งการแยกทรัพยากรที่เหลือใช้ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก ลังกระดาษ ขวดแก้ว และทำการส่งมอบให้แก่โครงการรีไซเคิลต่างๆ


ซึ่งทางบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ได้ส่งมอบลังกระดาษเพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงสนาม ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 มาแล้วในโครงการก่อนหน้านี้และนี่ก็เป็นเพียงก้าวแรกของโครงการเก้ามงคลก้าวเพื่อโลก ที่ทางบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด และคณะผู้บริหารยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมที่ดี และมีความยั่งยืน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้มากที่สุด ต้องขอปรบมือให้กับ ดร. เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า ที่ใส่ใจในการดูแลโลกสีเขียวให้ยั่งยืนและบริหารโครงการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรและลูกบ้านเก้ามงคลวิลเลจเลยค่ะ


credit : https://www.ladyissue.com/220027

ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page