top of page
ค้นหา

เก้ามงคล กรุ๊ป ขอประกาศเจตนารมณ์ “งดให้ งดรับ ” ของขวัญทุกเทศกาลเพื่อต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น

“ ให้คำอวยพร เป็นของขวัญ แทนคำขอบคุณ ”

บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด

ยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด

ขอประกาศเจตนารมณ์

“งดให้ งดรับ ” ของขวัญทุกเทศกาล

เพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใส
หากพบเห็นการกระทำความผิด

( ช่องทางการแจ้งเบาะแส )

203/13 ซ.ลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

หรือ Email : CG@kaomongHolgroup.com

โทร 0947794646

หากไม่แน่ใจ หรือมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาทำการ

ดู 337 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page