top of page
ค้นหา

เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมประชุม CECI : Circular Economy in Construction Industry กับ 35 พันธมิตร

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า นำทีม บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมประชุม CECI : Circular Economy in Construction Industry กับ 35 พันธมิตร องค์กรเอกชนชั้นนำด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง


สำหรับกลุ่ม CECI ประกอบด้วย 36 บริษัท ภายใต้กลุ่มการรวมตัวของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้แก่ 1.บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.บริษัทสถาปนิกและที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง 3.บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 4.บริษัทผู้รับหมาก่อสร้าง และ 5.บริษัทผู้ให้บริการจัดการของเหลือจากการก่อสร้าง โดยเชื่อว่าการผนึกกำลังช่วยกันขับเคลื่อนทั้ง 5 ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่ม CECI จะช่วยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้างตามหลักการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page