top of page
ค้นหา

เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมประชุม CECI : Circular Economy in Construction Industry กับ 37 พันธมิตร องค์กรเอกชนชั้นนำด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า นำทีม บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมประชุม CECI : Circular Economy in Construction Industry  (CECI) ครั้ง ที่ 1 / 2024  พร้อมด้วย 37 บริษัทฯ ในเครือข่ายความร่วมมือองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม
ร่วมประชุมหารือความคืบหน้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย โดยปีนี้ เซ็นทรัลพัฒนา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ณ อาคารสำนักงาน CentralWOrld Officesสำหรับกลุ่ม CECI ประกอบด้วย 38 บริษัท ภายใต้กลุ่มการรวมตัวของ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ได้แก่ 


  1. บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  2. บริษัทสถาปนิกและที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง

  3. บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

  4. บริษัทผู้รับหมาก่อสร้าง

  5. บริษัทผู้ให้บริการจัดการของเหลือจากการก่อสร้าง


โดยเชื่อว่าการผนึกกำลังช่วยกันขับเคลื่อนทั้ง 5 ภาคอุตสาหกรรมของกลุ่ม CECI จะช่วยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและลดเศษวัสดุในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามหลักการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อมุ่งสู่การดำเนินอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน #CECI #KAOMONGKOL ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page