top of page
ค้นหา

เก้ามงคล กรุ๊ป ตรวจสุขภาพประจำปี 2023ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป นำทีม พนักงาน เก้ามงคล ตรวจสุภาพประจำปี ตรวจปัจจัยเสี่ยง ( สำหรับผู้หญิง ) ให้กับพนักงานบริษัท โดยทีมแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และรถเอกซเรย์ระบบ Digital เคลื่อนที่ มีกระบวนการตรวจวิเคราะห์โดยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ใส่ใจพนักงานทุกปี เป็นกิจกรรมประจำปี ที่พนักงานเก้ามงคลทุกท่าน ได้รับปีละ 1 ครั้ง เป็นขั้นตอนหนึ่งที่แพทย์ปฏิบัติเพื่อใช้ช่วยในการวินิจฉัยโรค เพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติก่อนที่จะลุกลาม เรื้อรังจนแสดงอาการ และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่เพียงแต่ช่วยค้นหาโรคภัยต่าง ๆ เท่านั้น ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพยังสามารถบอกถึง ความแข็งแรง และความสมบูรณ์ของสุขภาพร่างกายในปัจจุบันด้วย และยังเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนสุขภาพในอนาคต เช่น วางแผนการรับประทานอาหาร ลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ การวางแผนออกกำลังกาย การลดน้ำหนัก การผักผ่อน ซึ่งเป็นการส่งเสริมสุขภาพ และทำให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีตามมาดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page