top of page
ค้นหา

เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมกับ ลูกบ้าน หมู่บ้านเก้ามงคล ปันสุขส่งต่อของใช้ สู่ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย


ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงศ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป นำทีม พนักงานบริษัท และ ลูกบ้าน หมู่บ้านเก้ามงคล ร่วม บริจาคของเหลือใช้ ส่งต่อให้เกิดประโยชน์ สู่มูลนิธิหลวงตาน้อย สานต่อนโยบาย ด้าน ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล
โดยบริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมประจำเดือน กรกฏาคม มีพนักงาน เก้ามงคล กรุ๊ป และ ลูกบ้านหมู่บ้านเก้ามงคล สานต่อ โครงการ “ เก้ามงคล ก้าวปันสุข ” ร่วมกับ “ มูลนิธิหลวงตาน้อย ” ได้มุ่งเน้นเรื่อง Social เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม ส่งมอบสิ่งของเหลือใช้ สู่มูลนิธิหลวงตาน้อย จังหวัดนครปฐม มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งต่อ และ แบ่งปันสนับสนุน เพื่อช่วยเหลือคนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส และผู้ต้องขังที่พ้นโทษ เราเชื่อว่าการให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม ที่จะนำไปสู่การสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page