top of page
ค้นหา

เก้ามงคล ก้าวปันสุข ส่งต่อ อุปกรณ์สร้างบ้าน มอบโอกาสคืนสู่สังคม

อัปเดตเมื่อ 10 พ.ย. 2566


ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วม บริจาคอุปกรณ์ก่อสร้างบ้านให้กับ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย สานต่อนโยบาย ด้าน ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน

โดย “ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด ” ร่วมกับ “ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ” ได้มุ่งเน้นเรื่อง Social เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยได้ส่งต่ออุปกรณ์การก่อสร้าง มอบโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส
ทั้งนี้ เก้ามงคล กรุ๊ป มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งความสุข และ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการสร้างบ้าน และพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือกับ มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะ เราเชื่อว่าการให้เป็นการสร้างโอกาสให้กับสังคม และ บ้านเป็นปัจจัยพื้นฐานแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้กับครอบครัว

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page