top of page
ค้นหา

เก้ามงคล ก้าวเพื่อโลก จัดกิจกรรม “ แยก (ขยะ) กัน นะ ” ส่งต่อขยะพลาสติก เปลี่ยนเป็นพลังงาน ในเดือนสิ่งแวดล้อมโลก

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด นำทีม ร่วมสานต่อ นโยบายความยั่งยืน จัดกิจกรรม   “ แยก (ขยะ) กัน นะ ” ภายใต้แคมเปญ เก้ามงคล ก้าวเพื่อโลก  ให้ทีมงาน เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมทำกิจกรรมต้อนรับเดือนสิ่งแวดล้อมโลก มุ่งมั่นในการสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยแยกขยะพลาสติก เพื่อเป็นการลดขยะพลาสติกและเพิ่มตระหนักรู้ด้านการจัดการขยะ “ แยก (ขยะ) กัน นะ ” จึงชวนจัดการขยะพลาสติก ด้วยการ “แยก ล้าง ตาก ผึ่ง” หลังใช้ทุกครั้ง และ แยกสู่ถังขยะพลาสติก โดย เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมมือกับ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ในโครงการ "ส่งขยะกลับบ้าน" ส่งพลาสติก จากการกิจกรรมภายใน ส่งเข้าโครงการฯ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ BETTER GROUP  เพื่อนำไปสร้างพลังงานทดแทน สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก (GHG Reduction)   และช่วยลดปัญหาขยะสู่บ่อฝังกลบ ถือเป็นกิจกรรมกรรมที่ดีตอบรับกับเดือนสิ่งแวดล้อมโลก และเป็นการการเริ่มต้นก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ ที่เก้ามงคล ก้าวเพื่อโลก 

 

 

 

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมมือ กับ Better Group  และ บริษัทชั้นนำระดับประเทศ ครั้งนี้มีความมุ่งมั่นว่า จะเป็นจิ๊กซอว์สร้าง Supply Chain ที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

 


 

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page