top of page
ค้นหา

เก้ามงคล ร่วมขับเคลื่อนพลังเยาวชน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล "กีฬาเพื่อเยาวชน" อ.แม่สาย จ.เชียงราย

อัปเดตเมื่อ 10 พ.ย. 2566ในวันที่ 22 ม.ค. 2566 ณ โรงเรียนบ้านปางห้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้มีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จํากัด ร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชน นำทีมโดย

ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป และ นางสาวสุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CAO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป สานต่อนโยบาย ด้าน ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล
โดย โครงการ “ กีฬาเพื่อเยาวชน ” ร่วมกับ “ เก้ามงคล ก้าวปันสุข ” ได้มุ่งเน้นเรื่อง Social เป็นหลักเกณฑ์ที่คำนึงถึงในด้านความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม โดยให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติ มอบเงิน และอุปกรณ์กีฬาให้กับสโมสรฟุตบอลทีมเยาวชน ณ อบต. เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เขียงราย


ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งความสุข และ เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา

กองเชียร์ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ญาติ หรือกลุ่มเพื่อน ได้ใช้เวลาร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์


ดู 31 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page