top of page
ค้นหา

Earth Day เก้ามงคล จัดกิจกรรม เพื่อโลกวันคุ้มครองโลก (Earth Day)

ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513


บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดใช้ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านโครงการ “เก้ามงคล ก้าวเพื่อโลก “

โดยมีแนวคิด ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในองค์กร เกิดความตระหนักรู้ ผ่าน การแยกขยะ และ กิจกรรม เหยียบขวดก่อนทิ้ง


เป้าหมายการกำหนดให้ วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก คือ

1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ

2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ

4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป

5. เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

6. เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์

7. เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ
ดู 37 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page