ค้นหา

Earth Day เก้ามงคล จัดกิจกรรม เพื่อโลกวันคุ้มครองโลก (Earth Day)

ถือเป็นวันสำคัญของขบวนอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลกถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513


บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดใช้ และการนำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านโครงการ “เก้ามงคล ก้าวเพื่อโลก “

โดยมีแนวคิด ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในองค์กร เกิดความตระหนักรู้ ผ่าน การแยกขยะ และ กิจกรรม เหยียบขวดก่อนทิ้ง


เป้าหมายการกำหนดให้ วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก คือ

1. เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ

2. เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอนซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพป่าที่เหลืออยู่ ทั้งที่เป็นป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบ

4. เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทำให้ภาวะการเจริญพันธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป

5. เพื่อคงสภาพระดับประชากรไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่

6. เพื่อสร้างพลังอำนาจจากองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันปกป้องบรรยากาศ น้ำ และสภาพอื่น ๆ ให้พ้นจากการกระทำที่มิชอบของมนุษย์

7. เพื่อสร้างสำนึกในอันที่จะรักษาโลกไว้ทั้งบุคคล ชุมชนและชาติ
ดู 30 ครั้ง0 ความคิดเห็น