top of page

บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย โดยมีประสบการณ์บริหารและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยมามากกว่า 10 ปี  จากทีมงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จการบริหารด้านที่อยู่อาศัยจากต่างประเทศ 

และนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน

คัดสรรวัสดุคุณภาพมาตรฐาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยตลอดเวลา

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจหลัก

ธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

โครงการภายใต้ชื่อ :  เก้ามงคล วิลเลจ พุทธมณฑลสาย 5

โครงการภายใต้ชื่อ :  เก้ามงคล วิลเลจ พุทธมณฑลสาย 5 - ไร่ขิง 26

bottom of page