top of page
Bright Living Space

ติดต่อเรา

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ) เลขที่ 203/13 ซอยลาดพร้าว 15

ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ท่านสามารถติดต่อแผนกโดยตรง หรือระบุเรื่องที่ต้องการโดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อบริษัทฯ

แผนก HR

แผนกจัดชื้อ - จัดจ้าง

แผนกฝ่ายขาย

แผนกเรื่องร้องเรียน

094-405-9990

094-924-5349

062-142-6599

094-779-4646

ติดต่อฝ่ายบุคคล
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลโครงการ
เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 09.00-17.30 น.

โทร. 062 - 142 - 6599

บริการแจ้งซ่อม
เวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 08.00-17.00 น.

โทร. 099 - 329 - 9328

ติดต่อแผนก

ขอบคุณสำหรับข้อมูล !

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

bottom of page