top of page
Blue Modern Futuristic Business Roadmap (3).png

บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยมีประสบการณ์บริหารและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยมามากกว่า 20 ปี  จากทีมงานมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จการบริหารด้านที่อยู่อาศัยจากต่างประเทศ 

และนำมาพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างที่อยู่อาศัยให้คนไทยมีบ้านเป็นของตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เราจึงใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน

คัดสรรวัสดุคุณภาพมาตรฐาน และคิดค้นนวัตกรรมใหม่  เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ทันสมัยตลอดเวลา

             

LOGO Eng (2).jpg

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม โดยมีการกำหนดเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาต่อยอดธุรกิจให้เป็นหนึ่งในเรื่องที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากลได้

วิสัยทัศน์

" เป็นตัวเลือกเดียวเมื่อตัดสินใจลงทุนในบ้าน"

ในขณะที่ ...

กำไร : สร้างผลตอบแทนสูงสุด โดยมียอดขายมากกว่า 1 พันล้านบาท ภายในปี 2027

บุคคลกร : เป็นองค์กรที่ทุกคนอยากร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้เติบโตและแสดงความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ที่อยู่อาศัย : ออกแบบที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค คัดสรรวัสดุที่ดีที่สุด สร้างโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์

คู่ค้า : สร้างเครือข่ายคู่ค้า สนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุระกิจ ด้วยจริยธรรม และเดินหน้าเติบโตไปด้วยกัน

สิ่งแวดล้อมและชุมชน : เติบโตอย่างยั่งยืน รักษาทรัพยากรอันมีค่า จัดหาแรงงานและวัสดุจากชุมชน

พันธกิจ

สร้างโอกาสให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเอง

ผ่านผลิตภัณฑ์การออกแบบ ทางเลือกทางด้านการเงิน

โดยเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงถึงไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า

ความเชื่อ

"เราเชื่อว่าทุกคนเป็นเจ้าของบ้านได้"

นโยบาย

“ชีวิตดี เริ่มที่บ้าน”    เพราะบ้านเป็นที่ที่ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน เราจึงอยากสร้างบ้านที่ดี มีสภาพแวดล้อมดี เพื่อช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนในบ้าน อีกทั้งเราเลือกใช้ทีมงานมืออาชีพ เลือกวัสดุมีคุณภาพ และออกแบบบ้านให้รองรับกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว ใส่ใจทุกขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น.

Image by Scott Graham
Image by Pedro Lastra
asian-extended-family-with-baby-toddler-posing-together-around-couch-home.jpg

ชีวิตดี เริ่มที่บ้าน

เพราะเราเชื่อว่า...

bottom of page