top of page

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป จำกัด 

ข้อมูลบริษัท

เก้ามงคล กรุ๊ป

 " เราจะเป็นตัวเลือกแรกและสุดท้ายในการตัดสินใจซื้อบ้าน "

กำแพงอิฐ

คัดสรรวัสดุคุณภาพ ส่งมอบบ้านที่สมบูรณ์แบบ

เพื่อเป็นทางเลือกของบ้านที่คุณนึกถึง

เป็นอันดับแรก

การทำงานเป็นทีม

ให้โอกาสทุกคน

ได้แสดงความสามารถได้เต็มที่  

และเติบโตไปด้วยกัน

เมืองเมฆ

สร้างเครือข่าย สนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วยจริยธรรม ก้าวหน้าและเติบโตควบคู่ไปด้วยกัน

พลังงานที่ยั่งยืน

เติบโตอย่างยั่งยืน และรักษาทรัพยากร

อันมีค่า เชื่อมต่อกับชุมชนพร้อมสนับสนุนสินค้าและกิจกรรมของชุมชน

วิสัยทัศน์

" เป็นตัวเลือกเดียวเมื่อตัดสินใจลงทุนในบ้าน"

ในขณะที่ ...

กำไร : สร้างผลตอบแทนสูงสุด โดยมียอดขายมากกว่า 1 พันล้านบาท ภายในปี 2027

บุคคลกร : เป็นองค์กรที่ทุกคนอยากร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้เติบโตและแสดงความสามารถได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ที่อยู่อาศัย : ออกแบบที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ผู้บริโภค คัดสรรวัสดุที่ดีที่สุด สร้างโดยช่างฝีมือมากประสบการณ์

คู่ค้า : สร้างเครือข่ายคู่ค้า สนับสนุนความสัมพันธ์ทางธุระกิจ ด้วยจริยธรรม และเดินหน้าเติบโตไปด้วยกัน

สิ่งแวดล้อมและชุมชน : เติบโตอย่างยั่งยืน รักษาทรัพยากรอันมีค่า จัดหาแรงงานและวัสดุจากชุมชน

พันธกิจ

สร้างโอกาสให้ทุกคนมีบ้านเป็นของตัวเอง

ผ่านผลิตภัณฑ์การออกแบบ ทางเลือกทางด้านการเงิน

โดยเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงถึงไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้า

ความเชื่อ

"เราเชื่อว่าทุกคนเป็นเจ้าของบ้านได้"

นโยบาย

“ชีวิตดี เริ่มที่บ้าน”    เพราะบ้านเป็นที่ที่ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ร่วมกัน เราจึงอยากสร้างบ้านที่ดี มีสภาพแวดล้อมดี เพื่อช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนในบ้าน อีกทั้งเราเลือกใช้ทีมงานมืออาชีพ เลือกวัสดุมีคุณภาพ และออกแบบบ้านให้รองรับกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัว ใส่ใจทุกขั้นตอนการก่อสร้าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้น.

Image by Scott Graham
Image by Pedro Lastra
asian-extended-family-with-baby-toddler-posing-together-around-couch-home.jpg
bottom of page