top of page
ค้นหา

เก้ามงคล กรุ๊ป ตอกย้ำ เคมเปญ ALL ABOUT HER แสดงความชื่นชมบทบาทสำคัญ ของผู้หญิงในการร่วมผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้า

ALL ABOUT HER  นำทีมโดย  ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CEO และ นางสาวสุดากาญจน์ สุคนธ์พงษ์เผ่า CAO บจก.เก้ามงคล กรุ๊ป ร่วมนำทีมงานเก้ามงคล กรุ๊ป จัดกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมพนักงานผู้หญิง ทุกคน เนื่องในวันสตรีสากล ( International Women’s Day ) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มี.ค. ของทุกปีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ บริษัท เก้ามงคล กรุ๊ป ได้รับทราบแนวคิดของผู้บริหาร เพื่อร่วมผลักดันเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทสนับสนุนให้มีพนักงานหญิงในระดับผู้จัดการ และ ผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในกิจกรรมวันสตรีสากลยังได้เชิญชวนพนักงานให้แสดงความชื่นชม และ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานผู้หญิง ผ่าน 4 กิจกรรม MADE FOR HER , LISTEN TO HER , ROOM FOR HER , CHEER HER UP เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงบทบาทสำคัญของผู้หญิง โดย เก้ามงคลมุ่งเน้นขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) 
ดู 82 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page