top of page
ค้นหา

International Women's Day วันสตรีสากล เก้ามงคล สนับสนุนสิทธิเสรีภาพของสตรี และความเท่าเทียมทางเพศ

อัปเดตเมื่อ 10 พ.ย. 2566

วันที่ 8 มีนาคมนี้ วันสตรีสากล เพื่อเป็นการยกย่องเกียรติแก่สตรี สตรีในแวดวงต่างๆ ที่ขับเคลื่อนโลก เช่น ตำแหน่งผู้นำระดับโลกที่เคยถูกยึดครองไว้เพียงเพศชายเท่านั้น เพื่อเชิดชูและกระตุกให้คำนึงถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศที่สตรีได้รับ


บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม ทุกเพศสามารถก้าวขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญขององค์กรได้ และ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้อง ให้สังคมตระหนักถึง

พร้อมเป็นไปตามนโยบายขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกันของความหลากหลายทางเพศ

วันสตรีสากล (International Women's Day หรือ IWD) ถือกำเนิดมาจากขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนงาน จนกลายเป็นวันสำคัญประจำปีของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ให้การรับรอง

จุดเริ่มต้นของวันนี้เกิดขึ้นในปี 1908 เมื่อผู้หญิง 15,000 คน เดินขบวนไปทั่วนครนิวยอร์กเพื่อเรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการทำงานลงเหลือวันละ 8 ชั่วโมง เพิ่มค่าแรง และให้สตรีมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหนึ่งปีต่อมา พรรคสังคมนิยมแห่งอเมริกา (Socialist Party of America) ได้ประกาศให้มีวันสตรีแห่งชาติ (National Woman's Day) เป็นครั้งแรก

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตาม พันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ผู้ใช้แรงงานต้องได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งผู้หญิงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียม ในฐานะที่ผู้หญิงก็เป็นสมาชิก หนึ่งในสังคม

ที่มา : วันสตรีสากล (International Women's Day) https://www.thaiwomen.or.th/th/knowledge_women_inter

วันสตรีสากล : ประวัติศาสตร์ การเดินขบวน และการเฉลิมฉลอง

https://www.bbc.com/thai/international-56256752

สุดยอด 12 ผู้นำหญิง ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก

https://techsauce.co/connext/career-insight/12-women-leaders-who-inspire-people-around-the-world

ดู 27 ครั้ง1 ความคิดเห็น

1 Comment


เยียม

Like
bottom of page